O NÁS

Betelný FUSKY pro echt borce a štylkový koc. O Štatlu, ve Štatlu - prostě MADE IN ŠTATL!

Vo tym, jak ŠTATL splašil své jméno: 

Toto sortu hókajó do placu namistrovaní Cajzli z Práglu. Prý, když prafotr Morava se své sajtnó doštatlil na flek, kde se vrabčí Svratka se Svitavó, vyhópl na Špílbergl, hodil čočku okolo a hókl do placu: "BR! No - ale vegetit se tu dá.."

Zichr gómete, že je to na tuto křivá válka. Štatl Brno své jméno kópil podle betelně starého vopevněnýho kéru Brnen, keré ubóchli jako vartu nad štrekama, po keréch valili kaufmani za svéma tehdešíma kšeftama. Vopevněné kér házel sicnu asi na berglu, kde je včil Petrkirch, ale na tuty vám to nikdo nehókne, protože to žádné nezmákl šrajbnót do nějaké bichle. Taky staroslovanský méno pro bahnisko, kalisko a vůbec brajgl z rozmočené hródy byl štond hodit štatlu méno. Tomu brajglu a šlichtě z hródy a vasrovice starý Slovani hókali "brn".

Bichla: Mezi Svratkou a Svitavou I. - Aleš Marek